آزمایشگاه های گروه بیوتکنولوژی و به نژادی گیاهی

گروه بیوتکنولوژی و به نژادی گیاهی با داشتن دو رشته ی "بیوتکنولوژی کشاورزی" و "ژنتیک و به نژادی گیاهی" در مقاطع تحصیلات تکمیلی به دنبال استفاده از روش های نوین اصلاحی در جهت بهبود ویژگی ها و صفات گیاهان زراعی است و در این راستا از امکانات آزمایشگاهی و گلخانه ای برای انجام پروژه های خود بهره مند می شود. مجموعه آزمایشگاههای گروه بیوتکنولوژی و به نژادی گیاهی با عناوین "کشت سلول و بافت گیاهی" ، "ژنومیکس گیاهی" ، "بیولوژی مولکولی"، " ژنتیک و سیتوژنتیک" ، " بیوتکنولوژی میکروبی" و "آزمایشگاه  بیوانفورماتیک" هم اکنون در ساختمان زیست فناوری کشاورزی جنب دانشکده منابع طبیعی دایر است و با تعداد سه کارشناس و یک تکنسین در حال خدمت رسانی به دانشجویان جهت انجام پروژه های مولکولی آنها می باشد.