آزمایشگاه فناوری های نوین مواد غذایی

مرکز پژوهشی فناوری های نوین در سال 1385 شروع بکار کرد. هدف از راه اندازی این مرکز استفاده دانشجویان تحصیلات تکمیلی از روش های نوین در صنعت غذا با استفاده از دستگاه های اولتراسونیک،فرمانتور ، پروتئین آنالایزر، الایزا، هموژنایزر و ... می باشد.